Učebnice pro děti se specifickými výukovými potřebami

Speciální výukové pomůcky dnes existují na celou řadu oblastí. Využívat je mohou děti s vadami řeči, s ADHD, s ADD, s lehkým mentálním postižením, s poruchami z autistického spektra, s tělesným postižením, například s vadou sluchu apod. Učebnice pro žáky se specifickými výukovými potřebami využívají školy v rámci inkluze nebo praktické školy, ale i samotní rodiče. Často jsou tyto pomůcky využívány už ve školkách.

Obvykle jsou tyto učebnice sestavené z pracovních listů a cvičení. Zaměřují se vždy na rozvoj konkrétní dovednosti nebo mají pomoci s reedukací (nápravou) problému, například v logopedii s výslovností. Podle specifických problémů dítěte se pak volí jednotlivé pomůcky.

Učebnice pro praktické školy jsou využitelné v rámci inkluze ve všech základních školách, ale i pro domácí výuku. Největší výběr je z učebnic pro český jazyk a matematiku, ale další jsou určené například pro rozvoj komunikace, řeči, myšlení. Nebo jsou se soubory cvičení, která napomáhají s relaxací potřebnou při výuce zejména pro děti s ADHD, cvičebnice pomáhající zvládat impulzivitu a hyperaktivitu apod. I pro rodiče jsou tyto pomůcky velkou pomocí a můžou navést na správnou cestu, jak s dítětem postupovat nejen při opakování látky, ale i v životě jako takovém.

Pokud má vaše dítě diagnistikovanou dyskalkulii – problém s počítáním, využijte učebnice přímo zaměřené na matematiku a pozornost SPU. Učebnice jsou vytvořené ve spolupráci s odborníky na problematiku. Pracovní listy se hodí pro nácvik a procvičování počítání samostatně i ve skupinách.

Další velmi častou Specifickou Poruchou Učení (proto najdete u učebnic a pomůcek zkratky SPU) je dyslexie. Jde o poruchu učení buď vrozenou nebo vytvořenou po poškození mozku. U rodičů dyslektiků je 50% pravděpodobnost, že se s touto poruchou učení bude trápit i jejich potomek. První příznaky dyslexie můžete vypozorovat už v předškolním věku. Indikátorem může být to, že dítě začalo mluvit později, potýká se s malou slovní zásobou, není mu příliš rozumět. S blížícím se předškolním věkem napoví problémy s vytleskáváním po slabikách.

Na dyslexii se často přijde v první třídě, kde má učitel větší možnost srovnání schopností vrstevníků dítěte a rodičům doporučí návštěvu pedagogicko psychologické poradny, kde odborník pomocí pár testů zjistí, zda dítě dyslexií či jinými poruchami trpí, jak vážné jsou a připraví pro rodiče i školu doporučení, jak postupovat. U diagnostikované dyslegie pomůže celá řada pomůcek, například dyslektická čítanka, která formou pestrých textů, řazených od jednodušších po náročnější, pomůže dyslektikovi zvládat techniku čtení.

Reklamní článek

2 komentáře u „Učebnice pro děti se specifickými výukovými potřebami“

  1. skoda ze tyto veci pred 30lety nebyly mam syna tezkeho dyskalkulika a s matikou bojoval uz od druhe tridy kdy se na to prislo a tenkrat jsme si ruzny pomucky delali sami abychom aspon trosku pomohli

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *