Náhradní plnění 2019

Náhradní plnění v dnešní době využívá drtivá většina společností, firem a dalších institucí, které disponují více než 25 zaměstnanci. Proč tomu ovšem tak je? Náhradní plnění jako takové je zárukou skutečně nezanedbatelné úspory na státních odvodech. Zároveň také přinášejí pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují. Pomoc spočívá v tom, že pomáháte zdravotně postiženým osobám najít zaměstnání, což je samo o sobě velice záslužná činnost.

Pokud se chcete vydat touto cestou, samozřejmě je jasné, že jako naprostý laik si s takovým úkolem nedokážete poradit sám. Od toho tu ale jsou specializované společnosti, které všechno potřebné vyřeší za vás. Jaké jsou tedy vlastně jejich nejdůležitější úkoly? A jsou v oblasti náhradního plnění pro tento rok připravené nějaké změny?

Rok 2019 z pohledu náhradního plnění

Rok 2019 by podle předpokladů žádné legislativní změny přinést neměl. Stále platí povinnost elektronické registrace faktur, které chcete do náhradního plnění zařadit. Informace o výši náhradního plnění každý z vás dostane až na podzim tohoto roku. V tom čase totiž Český statistický úřad vyhodnotí a uveřejní údaje o průměrné mzdě v rámci našeho státu. Orientačně ovšem můžeme počítat s tím, že oproti loňskému roku, kdy se průměrná mzda dostala přes hranici 31 200 Kč, se letošní průměr zase o něco zvýší.

S čím vám pomohou firmy poskytující náhradní plnění?

Na začátek je potřeba uvést, že každý z vás by měl v prvé řadě prověřit své stávající dodavatele a na základě toho zjistit, jestli jsou vám schopni požadovanou částku za roční odběr v režimu náhradní plnění poskytnou. Pokud ano, následují věci, se kterými vám pomohou specializované firmy. V jejich režii se odehrává smluvní závazek, že výše částky ročního odběru bude garantována i pro účely náhradního plnění. Dále vám pak bude nabídnuta spolupráce s certifikovaným a prověřeným zaměstnavatelem OZP 2P SERVIS s.r.o. s ochrannými známkami ČESKÁ KVALITA a PRÁCE POSTIŽENÝCH.

Toto je jen zrnko benefitů, které získáte tím, že svěříte starosti do rukou druhých. Ve výsledku ovšem budete určitě spokojeni jak s ušetřenými penězi za odvody do státní kasy, ale budete moci žít s pocitem, že jste pro ty z nás, kteří v životě neměli tolik štěstí, udělali maximum.

V případě zájmu o náhradní plnění volejte: 374 802 047 nebo info@2pservis.cz . Využijte MTZ servis společnosti 2P SERVIS, kde pracují převážně zaměstnanci s těžkým zdravotním postižením, kteří pro vás zajistí dodávku zboží v režimu „NÁHRADNÍ PLNĚNÍ“.

Reklamní článek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *